EGET VAKFI 2023-2024 LİSANS BURSLARI BAŞVURU FORMU - Final değerlendirme aşamasındadır.